top of page

Organisatie

 

Binnen een duidelijk kader bepalen alle studenten elke dag vanuit hun persoonlijke motivatie, enthousiasme en passie wat ze op school ondernemen en leren. Kinderen en jongeren kunnen er voortdurend in interactie zijn met medestudenten van allerlei leeftijd en met volwassenen.

 

De Schoolmeeting 

Elke week wordt op een vast tijdstip (donderdag om 13u30) de Schoolmeeting gehouden. Elk staflid en elke student heeft één stem in de Schoolmeeting. Niemand is verplicht de Schoolmeeting bij te wonen, maar de besluiten van de bijeenkomst zijn bindend voor de hele Schoolgemeenschap. De Schoolmeeting wordt voorgezeten door een staflid of een student aangeduid door de Schoolmeeting. Voor elke vergadering wordt een agenda op het prikbord gehangen. Studenten en stafleden kunnen moties voor de agenda indienen tot de dag voor de schoolmeeting. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Nieuwe regels worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de school.

 

Comités, coördinatoren en gezelschappen 

De schoolmeeting kan taken en verantwoordelijkheden delegeren naar andere organen of verantwoordelijke personen binnen de school, zoals de comités en de coördinatoren. Zo is er een PR-comité, inrichtingscomité; een aanwezigheidscoördinator, een rechtscoördinator en een beheercoördinator. Deze taken kunnen zowel door stafleden als door studenten worden opgenomen. Stafleden en studenten met eenzelfde interesse kunnen zich vrij verenigen in gezelschappen wanneer daar behoefte aan is. Zo heeft de school bijvoorbeeld een computergezelschap en een keukengezelschap. Gezelschappen kunnen eigen materiaal beheren, en daartoe regels en procedures opstellen.

 

Het Juridisch Comité 

Het Juridisch Comité is het orgaan dat het overtreden van regels behandelt. Studenten en stafleden kunnen een klacht indienen, die door het JC behandeld wordt. Het juridisch comité wordt gevormd door studenten en stafleden en wisselt regelmatig van samenstelling. Op die manier leert iedereen alle kanten van het systeem kennen en wordt serieus en fair met elkaar omgegaan.

bottom of page