top of page

September

1 september. Hier hebben vele studenten van Sudbury School Gent 2 maanden reikhalzend naar uitgekeken: Dagen op de kalender afgestreept, ‘Hoeveel keer slapen en het is terug school?’

Niet dat de vakantie niet leuk was. De eerste septemberdagen doet iedereen volop verslag van fijne zomeravonturen.

De omgekeerde wereld? Misschien. Op onze school zijn vakanties zeker welkom, maar zowat iedereen is blij om gewoon terug op school te kunnen zijn.

Screen Shot 2014-12-01 at 14.42.27.png

Naast aanhalen van vriendschappen, in halen van gemiste tijden met elkaar, kennis maken met nieuwe leerlingen en terug een schoolritme vinden, bruist ook de schoolorganisatie heel erg de eerste weken van het nieuwe schooljaar.

Binnen de school zijn allerlei gezelschappen en comités actief. Deze comités en gezelschappen nemen verschillende verantwoordelijkheden op, beheren materiaal en voorzien middelen voor de schoolgemeenschap. Ze evalueren hun werking van het voorbije jaar, vragen budgetten aan voor het nieuwe jaar, wijden nieuwe betrokkenen in, zetten stappen om nieuwe plannen te verwezenlijken, en gaan in gesprek in verband met op te lossen knelpunten.

Zo pikt ons computergezelschap meteen de draad van vorig jaar op. De voorwaarden voor het behalen van een computercertificaat worden verfijnd. Er worden nieuwe regels opgesteld voor reservatie om toegankelijkheid te combineren met een faire tijdverdeling voor jong en oud. Een buddy-systeem draait proef om beginners en gevorderden te helpen.

In verschillende kamers staan stapels nieuw gedoneerde boeken. Het bibliotheekgezelschap gaat op zoek naar extra boekenkasten. Sinds vorig jaar hebben we extra ruimtes in het gebouw en het inrichtingscomité heeft al voor een zetel gezorgd in de speelruimte. Verder bevragen ze de schoolbevolking welke inrichting en doel ze zien voor een andere nieuwe ruimte.

D (10) en G (7) die in de tuin spelen, merken dat de slinger aan het doorscheuren is. D, die voorzitter is van het buitensportgezelschap neemt meteen de koe bij de horens en overlegt met de overige leden van het verantwoordelijke gezelschap. Na beraad maakt hij een duidelijk bord dat aangeeft dat de slinger niet langer gebruikt kan worden. Hij plant ook een bijeenkomst voor het buitensportgezelschap om verder te bekijken wat we ermee gaan doen. Tijdens deze eerste vergadering van het jaar wordt overlegd wie de voorzitter zal worden, wie de verslagen zal schrijven en wie het geld zal beheren als het aangevraagde budget wordt goedgekeurd.

Het PR-comité verzamelt ideetjes om van ons 5e schooljaar een feesteditie te maken. Het juridisch comité test de nieuwe database uit en maakt hier en daar kleine aanpassingen.

Het keukengezelschap dat vorig jaar niet erg actief was, neemt zich voor daar verandering in te brengen. Er is nieuw bloed bijgekomen en de eerste kookideetjes staan in de steigers.

Wie wil, kan zich tegen de 3e schoolmeeting van het jaar kandidaat stellen om een coördinator functie op te nemen. Wie wil dit jaar secretaris worden en de agenda en het verslag van de schoolmeeting opmaken? Wie wordt de nieuwe beheercoördinator of aanwezigheidscoördinator? Studenten ontdekken welke rollen ze kunnen opnemen en wat de taken zijn van elke coördinator. Studenten en staf die de fakkel doorgeven lichten geïnteresseerden in.

Ah september, it’s good to be back!

#wedding

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page