top of page

Veel gestelde vragen

 

Hoe leren kinderen bepaalde vakken die ze nodig hebben in hun leven?

Je zou kunnen denken dat kinderen geen vakkennis leren als ze daar zelf over mogen beslissen. Niets is minder waar. 
Sommige kinderen blijken net opvallend geïnteresseerd. Daar kunnen ze op allerlei manieren mee aan de slag: zelfstandig opzoeken en lezen, vragen stellen, eventueel door hulp of les te vragen en oefeningen te maken. Anderen pikken dingen op doordat ze studenten om hen heen bezig zien met bepaalde dingen. 
Veel dingen leren ze op een organische manier en veelal onbewust, meestal omdat ze een bepaald doel nastreven waar ze de kennis in kwestie voor nodig hebben. (Bijvoorbeeld de boekhouding van het keukengezelschap bijhouden). 
Studenten op een Sudbury school worden zich er al heel snel van bewust dat ze bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebben om zelfstandig te functioneren.

 

Worden kinderen wel voorbereid op de echte wereld?

Een Sudbury school lijkt net sterk op de werkelijke wereld. Vrije omgang met elkaar, over leeftijdsgrenzen heen, eigen verantwoordelijkheid, democratisch beslissen, ... Dat zijn nu net aspecten die typerend zijn voor onze samenleving. 
Studenten op onze school leren voor zichzelf denken en hebben snel door dat ze niets voor niets krijgen. 
Door de vrije omgang met mensen van diverse leeftijd en afkomst, met diverse interesses, krijgen ze ook een brede kijk op de wereld.

 

Leren kinderen rekenen, lezen en schrijven?

Ja. Ze leren lezen, schrijven en rekenen. Ze leren het onbewust, door er dagdagelijks mee in aanraking te komen, door de specifieke werking van de school (studenten moeten zichzelf in en uittekenen bij aankomst en vertrek, moeten zelf een budget kunnen opmaken als ze een uitstap willen doen, worden betrokken bij vergaderingen, maken verslagen, ...) 
Door vrijuit met elkaar te kunnen communiceren leren ze ook veel van en aan elkaar.

 

Kunnen ze terug naar een andere school?

Ervaring leert dat dat geen probleem geeft. Verworven motivatie en zelfvertrouwen helpen om zich aan te passen aan een nieuwe situatie.

Lees ook: 'Waarom de angst geen aansluiting te vinden op regulier onderwijs zo ongegrond is'

 

Kan de school worden bezocht?

Wij kunnen de groeiende vraag naar bezoeken amper bijhouden. Daarom willen we alle geïnteresseerden graag uitnodigen op onze infoavonden. We laten op die momenten ruim de tijd voor alle vragen en bedenkingen. Voor meer info ivm data kan u terecht op onze agenda.

Scholen en andere organisaties kunnen ons ook boeken om gastlessen of presentaties te geven.

Als geïnteresseerde, ouder, student of medewerker kan je ons natuurlijk steeds contacteren om een afspraak te maken.

 

Kinderen hebben toch structuur nodig?

Wat wij belangrijk vinden is dat kinderen zelf leren ervaren welke structuur bij hen past. 
Onze school biedt in haar organisatie wel degelijk een structuur, zij het een die anders is dan een klassieke schoolstructuur. Studenten leren zelf hun dag in te vullen. 
Structuur en grenzen zitten ook verweven in de dagelijkse werking en organisatie van de school. Schoolmeeting en JC worden op vaste tijdstippen en volgens vaste regels en rituelen gehouden. Verder heeft de school een uitgebreid en gedetailleerd huishoudelijk reglement dat houvast en structuur biedt.

 

Ontwikkelen kinderen zich niet eenzijdig als ze enkel hun interesse volgen?

Nee. De studenten zitten immers samen in een gevarieerde groep waar ze verschillende mensen uiteenlopende dingen zien doen. Daar nemen ze onbewust heel wat van mee. De mogelijkheid om vrij met elkaar in interactie en communicatie te gaan zorgt voor echte diepgang in veel van wat ze doen. 
Door hun interesse te volgen lopen ze onvermijdelijk tegen dingen aan die ze minder graag doen of die hen minder boeien. Om hun doel te bereiken zullen ze dus ook wat lastige zijwegen moeten nemen en dingen doen die hen minder liggen.

 

Is de school erkend?

Sudbury School Gent is een onafhankelijke school. De school krijgt geen subsidies van de overheid. Studenten die worden ingeschreven op onze school vallen onder huisonderwijs. Wij helpen met de aanmelding voor huisonderwijs aan de overheid.

 

bottom of page