top of page

Uitgangspunten 

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend.

Wie kinderen heeft of met kinderen werkt, die weet dat baby's en peuters zich razendsnel ontwikkelen zonder dat iemand hen iets ''aanleert''. Die drang om te exploreren en te leren verdwijnt niet wanneer kinderen opgroeien. Kinderen willen niets liever dan meedoen, deel uitmaken van de groep waartoe ze behoren. Leren doe je door dingen te onderzoeken, door te ondernemen, alleen of samen met anderen. Leren doe je eigenlijk de hele dag door, bij alles wat je doet, vaak onbewust. De vrijheid en het vertrouwen die je krijgt op school vormen de ideale basis om nieuwe dingen te exploreren, om op ontdekking te gaan en zo te leren wat je wilt en wat je nodig hebt. Dankzij het internet ligt veel kennis letterlijk voor het grijpen. Op een Sudbury school maak je o.a. gebruik van deze actuele manieren om te leren en kennis te vergaren. Zo kan je leren wat aansluit bij je interesses op dat moment, wanneer je motivatie optimaal is. Zoeken en ondernemen is het doel, kennis een logisch gevolg, maar geen doel op zich.

 

Ieder kind is uniek.

Ieder mens heeft unieke voorkeuren en talenten. Diversiteit in talenten is een verrijking voor elke samenleving. Eén van de krachtigste middelen voor de mens om zijn doelen te verwezenlijken is de vrijwillige samenwerking. Mensen die samenwerken krijgen veel sneller dingen voor elkaar, omdat elk zich kan richten op die deeltaken waar hij het best in is - dit terwijl hij leert van de kennis en vaardigheden van de anderen.

 

Kinderen zijn volwaardige mensen

Mensen zijn handelende, oordelende en lerende wezens, en van nature gedreven om die dingen te leren die hen in staat stellen zichzelf te ontwikkelen en hun plek te vinden in de samenleving waartoe ze behoren. Dat geldt evenzeer voor kinderen en jongeren.

 

Verantwoordelijkheid

Elke student wordt geacht zelfstandig te zijn zonder dat er een leidende figuur hem moet vertellen wat hij moet doen of hoe hij zich moet gedragen. Zo leer je nadenken over je eigen gedrag en de gevolgen ervan en dat je er de verantwoordelijkheid ervoor leert opnemen. Mensen kunnen pas verantwoordelijkheid leren nemen door deze te krijgen. Elke student is ook zelf verantwoordelijk voor het leertraject dat hij aflegt. Studenten maken eigen keuzes en er wordt van hen verwacht dat ze zin voor initiatief tonen wanneer ze iets willen leren of realiseren.

 

Samenwerking en inspraak

Onze samenlevingsvorm is democratisch. Vrije meningsuiting, inspraak, participatie en vrije verkiezingen bepalen onze manier van leven. Daarom kiest een Sudbury school ervoor kinderen ook werkelijk voor te bereiden op deze manier van leven en omgaan met anderen. Iedereen, student of staflid, vierjarige, achttienjarige of dertigjarige, heeft een gelijke stem in de wekelijkse schoolmeeting. Daarin wordt alles beslist wat de school aangaat. Studenten hebben ook inspraak in de algemene organisatie en dagdagelijkse werking van de school. Deze inspraak leidt tot betrokkenheid, versterkt het gevoel erbij te horen. Wie zich gehoord en gerespecteerd voelt hoeft zich nergens tegen af te zetten en voelt niet de behoefte om anderen te pesten of buiten te sluiten.

 

Communicatieve vaardigheden

Kinderen en studenten op een Sudbury School gaan vrij en ongedwongen met mekaar om, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst. Iedereen behandelt elkaar met respect en vertrouwen. Iedereen kan observeren hoe andere mensen met meer en andere ervaring en kennis hun leven organiseren, hoe ze omgaan met hun medemens. Tegelijkertijd ervaren mensen de nieuwsgierigheid van anderen en worden ze uitgedaagd om de kennis of vaardigheden waarover ze beschikken duidelijk te verwoorden en toe te lichten.

bottom of page